Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema.

Udvalget:
Christian Mølgård, tlf.: 44 84 61 30
Henrik Boje Jensen, tlf.: 32 17 43 45
ARBEJDSGRENE